flashcard

1 / 68
Front
extremely
❮ prev next ❯
1 / 68
Back
eriti
❮ prev next ❯

terms list

extremely
eriti
thought-provoking
mõtlemapanev
character
tegelane
are varied
on erinevad
plane crash
lennuõnnetus
inhabited
asustatud
uninhabited
asustamata
on their own
üksi, ise
manage
hakkama saama
adult guidance
täiskasvanute poolne juhendamine
rescue
pääsemine
survive
ellu jääma
shelter
varjualune
come to light
avalduma, tulema päevavalgele
mutual
vastastikune
dislike
mittemeeldimine
disagree
mitte nõustuma
stress
rõhutama
necessity
vajadus
hut
onn
convince
veenma
of the utmost importance
suurima tähtsusega
passing
mööduv
abandon
hooletusse jätma, hülgama
split into
jagunema
faction
grupp, leer
support
toetama
civilized order
tsiviliseeritud kord
savage
metsik
gradually
järk-järgult
violent
vägivaldne
brutal
brutaalne, metsik
stick
kepp, ora, toigas
frighten
hirmutama
beast
metsloom
attract
meelitama
good-natured
healoomuline, pehme loomuga
solitude
üksindus
behaviour
käitumine
devilishly
kuratlikult
imply
eeldama
society
ühiskond
rule
reegel
basics
põhimõtted
rigid regulations
ranged reeglid, seadused
anarchy
anarhia, meelevaldsus
surface
ilmnema
description
kirjeldus
literary device
kirjanduslik kujund
strike, struck, struck
tabama, üllatama
attitude
suhtumine
surroundings
ümbrus, ümbritsev keskkond
shape
kujundama
enforce
tugevdama
disappointment
pettumus
mankind
inimsugu
conch
merikarp
overweight
ülekaaluline
represent
esindama
struggle
võitlus
lack of
millegi puudus
clear-sightedness
selgeltnägemisvõime
source
allikas
savagery
metsikus
wrongness
eksimine, väär olek
mercy
halastus
torturing
piinamine
embodiment
kehastus
ads

more from user

E-mail

20 items it et

Dopo la cena da amici

26 items it et

Fare la spesa

38 items it et

Andare a scuola

30 items it et

La prima colazione 2

21 items it et

La prima colazione 1

19 items it et

Il primo giorno 2

16 items it et

Il primo giorno 1

21 items it et

Diari 2

20 items it et

Diari 1

25 items it et

Britta si presenta 2

11 items it et

Britta si presenta 1

15 items it et

likely

Lecture: Constitution

45 items en en

Chapter 10: Monopoly

50 items en en

J! Clue Dump

804 items en en

Phb THQ 8 (select review questions for final)

10 items en en