flashcard

1 / 22
Front
iaith
❮ prev next ❯
1 / 22
Back
language
❮ prev next ❯

terms list

iaith
language
siarad
speak
yn yr ysgol
in school
gyda ffrindiau
with friends
astudio
study
dysgu
learn
eisiau
want
hoffi
like
gallu
able to
cymdeithasu
socialise
cyrsiau
courses
yn bwysig
important
yn hwyl
fun
yn dda
good
yn rhugl
fluent
yn gymdeithasol
sociable
yn ardderchog
excellent
cyfleusterau
facilities
clybiau
clubs
rhaglenni
programmes
papurau newydd
newspapers
cylchgronau
magazines
ads

more from user

eng extra

16 items nl en

Ekologi

31 items sv sv

Memorize Polyatomic Ions

18 items en en

Psychologie

23 items de de

The Circle

20 items en en

Literary genre

17 items en en

Mein Tag

21 items de da

Quizlet week 48

5 items en no

Quizlet week 47

6 items en no

g o oh fc

3 items ru ru

årsregnskapet

38 items no no

Echt vg1 "Kein Fleisch" S. 92-93

29 items de no