flashcard

1 / 26
Front
Tungjatjeta
❮ prev next ❯
1 / 26
Back
Hello
❮ prev next ❯

terms list

Tungjatjeta
Hello
Po
Yes
Jo
No
Mire
Good
miredita
goood day/good afternoon
Shumë mirë faleminderit.
Very Well Thanks
Ju lutem
please
Të lutem
Thanks you
Mirëmëngjes
Good Morning
Mirëmbrëma.
Good Evening
naten e mire
Good Night
Mirupafshim
goodbye
se jeni?
how are you?
Mirë faleminderit, po ju?
good thanks, and you
Faleminderit
thank you
Faleminderit shume
thanks you very much
shume mire faleminderits
very well thanks
Shihemi më vonë.
see you later
Shihemi më neser
see you tomorrow
Gëzuar!
Cheers!
me fal
sorry/excuse me
A mundem?
may I?
lope
cow
burra
men
gra
women
si ju quajnë?
what's your name?
ads

more from user

A sound of Thunder Vocab.

10 items en en

likely

Caribbean: Exam 1

16 items en en

Fixed Income

24 items en en

Final review DEN 160

55 items en en

Biologia: Domande Lez. 4

25 items it it