flashcard

1 / 23
Front
axis
❮ prev next ❯
1 / 23
Back
likhang-isip na linya o guhit sa Mundo na tumatagos mula sa Polong Hilaga hanggang Polong Timog kung saan umiikot ang mundo na nakahilig ng 23 1/2 degree
❮ prev next ❯

terms list

axis
likhang-isip na linya o guhit sa Mundo na tumatagos mula sa Polong Hilaga hanggang Polong Timog kung saan umiikot ang mundo na nakahilig ng 23 1/2 degree
equinox
pantay o magkasinghaba ang araw at gabi
counterclockwise
pag-ikot na kabaligtaran sa pag-ikot ng kamay ng relo o sa direksiyong kanluran-pasilangan
orbit
daang tinatahak ng Mundo sa pag-ikot nito sa Araw
solar radiation
sinag mula sa Araw
summer solstice
ang pinakamahabang araw at pinakamaikling gabi sa North Hemisphere; ang North Pole ay tuwiraan nakahilig paharap sa araw; nangyayari ito tuwing Hunyo 21 o 22
winter solstice
ang pinakamaikling araw at pinakamahabang gabi sa North Hemisphenangyayari kapag Disyembre 21 o 22; mga sinag ng araw ay tuwirang nasa tuktok sa katanghaliang-tapat sa 23 1/2 degree Timog ng ekwador sa kahabaan ng Tropic of Capricornre;
rotasyon (rotation)
ang pag-ikot ng mundo sa sariling axis habang ito ay lumiligid sa araw
kumpletong rotasyon
umaabot ng 24 oras o isang araw
rebolusyon (revolution)
pag-ikot ng mundo sa Araw na tinatahak ang sariling orbit sa pasilangang direksiyon
kumpletong rebolusyon
umaabot ng 365 1/4 na araw
elliptical
hugis ng orbit ng mundo
perihelion
panahon kung saan ang Mundo ay pinakamalapit sa araw sa distansiyan umaabot sa 147 milyong kilometro, nangyayari sa pagitan ng Enero 3 at 4
aphelion
panahon kung saan ang mundo ay pinakamalayo sa Araw sa distansiyang umaabot sa 153 milyong kilometro, nangyayari ito sa pagitan ng Hulyo 3 at 4
150 milyong kilometro
karaniwang distansiya ng mundo sa Araw
Norway
tinatawag na Land of the Midnight Sun dahil nakararanas ng pagsikat ng araw sa loob ng 24 na oras
fall o autumnal equinox
nangyayari tuwing ika-22 o 23 ng Setyembre sa Northern Hemisphere; ang mga sinag ng araw ay tuwirang nasa tuktok sa katanghaliang-tapat sa kahabaan ng ekwador; pantay ang araw at gabi sa buong mundo
spring o vernal equinox
nangyayari kapag Marso 21,ang mga sinag ng araw ay tuwirang nasa tuktok sa katanghaliang-tapat sa kahabaan ng ekwador; pantay ang araw at gabi sa buong mundo
winter solstice
nangyayari kapag Disyembre 21 o 22; mga sinag ng araw ay tuwirang nasa tuktok sa katanghaliang-tapat sa 23 1/2 degree Timog ng ekwador sa kahabaan ng Tropic of Capricorn; nakararanas ng
panahon ng tag-araw
panahon na mas mahaba ang araw kaysa sa gabi kaya nakararanas tayo ng mas mainit na panahon dahil sa mas matagal na pagkakalantad sa araw
panahon ng taglamig
mas maikli ang araw kaysa sa gabi kaya mas higit na malamig ang panahon
klimang mainit o klimang tropikal
klima ng mga bansang nasa pagitan ng Tropic of Cancer at Tropic of Capricorn; nakakaranas ng direktang sinag ng araw; walang gaanong malaking pagbabago sa mga panahon dito; dalawang uri lamang ang klima rito, ang tag-araw at tag-ulan
Temperate Zone
mga bansa sa gitnang latitude na nasa pagitan ng 23 1/2 degree hanggang 66 1/2 degree Hilaga at 23 1/2 degree hanggang 66 1/2 degree Timog mula sa ekwador; palihis ang sikat ng araw rito kaya hindi gaanong mainit ang
ads

more from user

Kabanata II aralin 2 and 3

15 items fil fil

Kabanata II Aralin 5

30 items fil fil

Kabanata II Aralin II

14 items fil fil

Kabanata II Aralin III

14 items fil fil

Kabanata II Aralin I

12 items fil fil

fractions grade 6

8 items en en

Your Sense Organs

26 items en en

Aralin 1 Kabanata III

25 items fil fil

habitat of animals

10 items en en

sizes of animals

9 items en en

Iba Pang Sagisag ng Bansa

12 items fil fil

plants

9 items en en

likely

microecon midterm

38 items en en

GI Clicker Questions

26 items en en

Final Exam Study guide: English

26 items en en