flashcard

1 / 24
Front
Mapa
❮ prev next ❯
1 / 24
Back
isang representasyong grapikal ng lahat ng bahagi o isang bahagi ng lugar sa isang patag na ibabaw (flat surface). Mahalaga ito sa pag-aaral ng heograpiya; kadalasang ginagamit ng mga manlalakbay o sinumang taong naghahanap ng eksaktong lokasyon ng isang lugar dahil mas madali at magaan itong dalhin, natitiklop at nairorolyo, mura at maraming makukuhang impormasyon gaya ng lokasyon, hugis, laki, elebasyon (taas ng lugar), direksiyon, at hanggahan ng isang lugar
❮ prev next ❯

terms list

Mapa
isang representasyong grapikal ng lahat ng bahagi o isang bahagi ng lugar sa isang patag na ibabaw (flat surface). Mahalaga ito sa pag-aaral ng heograpiya; kadalasang ginagamit ng mga manlalakbay o sinumang taong naghahanap ng eksaktong lokasyon ng isang lugar dahil mas madali at magaan itong dalhin, natitiklop at nairorolyo, mura at maraming makukuhang impormasyon gaya ng lokasyon, hugis, laki, elebasyon (taas ng lugar), direksiyon, at hanggahan ng isang lugar
Ang paghahanap ng direksiyon
isang mahalagang kasanayang dapat matutuhan ng lahat. Ang paglinang ng kasanayan dito ay makatutulong sa madaling paghahanap ng mga lugar gamit ang mapa.
heograpiya
ang pagsulat o paglalarawan ng mundo; pag-aaral ng mga katangiang pisikal sa ibabaw ng mundo at ng iba't-ibang gawaing nagaganap dito
iskala
tunay na sukat ng isang lugar na tinutumbasan ng maliliit na sukat na makikita sa mapa
kartograpo (cartographer)
tawag sa taong gumagawa ng mapa
kompas
instrumentong ginagamit sa pagtukoy ng direksiyon
legend
isang pagpapaliwanag ng mga simbolo at ang kahulugan ng mga ito na ginagamit sa mapa
titulo
malalaman kung anong uri ng mapa ang tinitingnan
legend
nagpapaliwanag sa iba't-ibang simbolo o palatandaang ginagamit sa isang mapa
iskala (scale)
ipinapakita dito ang pag-uugnayan sa pagitan ng sukat o distansiya sa mapa at katumbas na sukat o distansiya ng lugar; ginawa ito upang maipakita ang sukat at layo ng isang lugar mula sa aktwal na sukat at distansiya nito; ipinapakita nito na ang malalaking bagay ay maaaring katawanin ng maliliit na bagay
direksiyon
nagpapakita ng oryentasyon ng mapa. lahat ng mapa ay dapat nakatuon s Hilaga
mga longitude at latitude
nagpapakita sa heograpikal na lawak ng lugar na saklaw ng mapa
Mapang Pulitikal (Political Map)
Ipinapakita nito ang mga hangganan ng teritoryong nasasakupan ng isang bansa kasama ang katubigang nakapaligid dito. Ipinapakita rin dito ang mga bayan, lungsod, at mga pangunahing lansangan.
Mapang Pisikal (Physical Map)
Mga partikular na anyong lupa at anyong tubig ang ipinapakita ng mapang ito.
Mapang Pangklima (Climate Map)
Ipinapakita nito ang iba't-ibang uri ng klimang umiiral sa isang lugar. Matutunghayan din dito ang pangkalahatang klima ng mga lugar sa isang bansa
Mapang Ekonomiko (Economic Map)
Ipinapakita nito ang uri, dami, at pagbabahagi ng mga likas na yaman ng isang lugar o bansa
Pangunahing direksiyon
Hilaga, Timog, Silangan, at Kanluran
Mga Pangalawang direksiyon
sa pagitan ng mga pangunahing direksiyon
Lokasyong relatibo
ang lokasyon ng isang lugar ay ibinabatay sa pamamagitan ng nakapaligid o hangganan nito
North Arrow compass
isang arrow na nakaturo sa Hilaga na may malaking titik N sa dulo na kumakatawan sa salitang north o hilaga
Compass Rose
panandang parang isang bituin na may walong tulis. Ang apat na malalaking tulis ay kumakatawan sa pangunahing direksiyon at ang apat na maiikling tulis sa pagitan ng malalaking tulis ay kumakatawan sa pangalawang direksiyon
verbal scale
isang uri ng iskala. halimbawa ay one centimeter, equals 1 kilometer
fractional scale
nagpapakita ng iskala sa pamamagitan ng isang fraction na nakasaad sa ratio. Hal. 1 cm: 1 km
graphic bar o linear scale
nagpapakita ng iskala sa pamamagitan ng isang graduated line
ads

more from user

Kabanata II aralin 2 and 3

15 items fil fil

Kabanata II Aralin 5

30 items fil fil

Kabanata II Aralin II

14 items fil fil

Kabanata II Aralin III

14 items fil fil

Kabanata II Aralin I

12 items fil fil

fractions grade 6

8 items en en

Your Sense Organs

26 items en en

Aralin 1 Kabanata III

25 items fil fil

habitat of animals

10 items en en

sizes of animals

9 items en en

Iba Pang Sagisag ng Bansa

12 items fil fil

plants

9 items en en

likely

We the people ch13 study guid

12 items en en

STUDY GUIDE CHAPTER 14-16 & 18

35 items en en

quizes

162 items en en

CD Chap. 6

25 items en en